Verantwoord ondernemen

Een betere wereld staat centraal bij alles wat we doen.

Samenwerken voor een betere wereld door verantwoord ondernemen

DLL gelooft dat duurzaamheid van wezenlijk belang is voor langdurig succes – voor onze partners, ons bedrijf en onze wereld. We doen er dan ook alles aan om onze partners te helpen hun huidige behoeften te vervullen op een manier die de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar brengt. In onze werkzaamheden nemen we hoge ethische normen in acht en respecteren we onze planeet door middel van innovatieve financieringsmogelijkheden.

De gemeenschappen waarin we actief zijn ondersteunen we onder andere door het aanbieden van financiële donaties, deskundigheid, menskracht en bijdragen in natura. In opkomende landen helpen we de toegang tot lokale financiële infrastructuren voor ondernemers met een laag inkomen te ontwikkelen en verbeteren door het aanbieden van adviesdiensten op het gebied van microleasing.

We onderscheiden ons door de hoge normen die we in acht nemen

Duurzame bedrijfsoplossingen

Zinvolle maatschappelijke impact

Verantwoorde bedrijfsactiviteiten

Duurzame bedrijfsoplossingen

De planeet beschermen zit in ons DNA.
De hulpbronnen van de aarde zijn eindig, terwijl de wereldbevolking groeit en het gebruik van de hulpbronnen blijft toenemen. DLL wil duurzame bedrijfsoplossingen bieden door middel van financieringsopties die bijdragen aan een kleinere ecologische voetafdruk en een stimulering van de circulaire economie. Daarin ligt onze passie (en onze kracht).We gaan zorgvuldig om onze planeet, en doen daarom het volgende:

  • We leveren pay-per-use-financieringsoplossingen en op gebruik gebaseerde concepten die renovatie, hergebruik en recycling van apparatuur stimuleren. Dit staat centraal in ons bedrijfsmodel, dat is gebaseerd op de circulaire economie.
  • We stimuleren het gebruik van duurzame energie door middel van onze Clean Technology-business en een slimmer gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld oplaadbare batterijen voor elektrisch vervoer en energieopslag.
  • We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en blijven op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van afvalbeheer, behoud van natuurlijke hulpbronnen en andere duurzame innovaties.

Zinvolle maatschappelijke impact

DLL wil een positieve invloed hebben op de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Naast financiële bijdragen aan initiatieven vanuit de gemeenschap doen we het volgende:

  • Betrokkenheid bij de gemeenschap stimuleren door onze medewerkers elk jaar twee betaalde verlofdagen te geven die ze kunnen gebruiken voor vrijwilligerswerk bij een non-profit-programma naar keuze.
  • Ondernemers met een laag inkomen en coöperatieve producentenorganisaties in opkomende markten de tools in handen geven om hun bedrijf te laten groeien en hun kwaliteit van leven te verbeteren met behulp van ons Micro Leasing Program.

Verantwoorde bedrijfsactiviteiten

We zijn een verantwoordelijke financiële partner en hanteren de strengste ethische normen in de manier waarop we zakendoen. We beheersen de ESG-risico’s (milieu-, sociale en governancerisico’s) van onze activiteiten op proactieve wijze. We streven ernaar onze milieu-impact te verbeteren door efficiënter gebruik van hulpbronnen, gedragsverandering en technologische innovatie.


Een betere wereld staat centraal bij alles wat we doen.