Wat zijn de verwachtingen voor de kraanverhuurmarkt voor resterend 2020?

door: Heddi Khatib|sep 17, 2020
Blog

De markt voor kraanverhuur wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen in de bouwsector. Met name de dynamiek in deze belangrijke afzetmarkt heeft behoorlijke impact. De ontwikkelingen in de bouwnijverheid zijn in grote mate bepalend voor het bedrijfsresultaat van veel kraanverhuurbedrijven. 

De bouwsector heeft al jaren te maken met meerdere uitdagingen, van onvoldoende geschikt personeel en beschikbare bouwgrond, tot de bekende stikstofmaatregelen (de uitstoot van stikstofoxiden bij bouwactiviteiten)- en PFAS problematiek (vervuilde grond). Daarbovenop kregen we begin 2020 te maken met de COVID-19-pandemie. 

Terugblik 2019 en oorspronkelijke verwachting 2020

In 2019 boekte de bouwsector een groei van 5,2%. In het eerste kwartaal van 2020 werd een groei doorgemaakt van 6% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, maar door het laat-cyclische karakter van de sector is deze groei inmiddels in rook opgegaan. Er wordt dit jaar volgens Rabobank een krimp van de markt verwacht van 5% en zelfs 7% volgens het Economisch Instituut voor de Bouw. De resultaten van de bouwsector staan in direct verband met de algehele economische situatie. Dit is zichtbaar in onderstaande afbeelding, waarin ook de vooruitzichten voor resterend 2020 en 2021 zijn opgenomen.


De sub sectoren in de bouwsector

Naar verwachting gaat de bouw na de zomerperiode te maken krijgen met een vermindering in activiteit. In eerste instantie is niet de coronacrisis de oorzaak, maar de stikstofproblematiek die al in 2019 begon te spelen. Er zijn minder vergunningen verleend en dit speelt de bouw en met name de infrasector parten. Ook worden investeringen in huisvesting uitgesteld, waardoor de orderportefeuilles teruglopen. Dit zijn belangrijke signalen om in te kunnen schatten in hoeverre de bouwsector geraakt wordt door de coronacrisis. Over de gehele linie wordt in de bouwnijverheid voor 2020 een daling van de omzet verwacht ten opzichte van 2019. Ook in 2021 zal er geen sprake zijn van groei. Hoe zit dat voor de belangrijkste markten binnen de bouw? 
Het verleden leert ons dat bepaalde ontwikkelingen indicatoren zijn voor de toekomst, zoals met name:
- Ontwikkeling van de orderportefeuille
- Aantal transacties
- Aantal afgegeven vergunningen

De burgerlijke- en utiliteitsbouw

In de gebouwensector werd aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 een sterke daling in werkvoorraad waargenomen. Het werk in lopende projecten gaat door, maar er staan weinig nieuwe projecten tegenover. Nieuwe offerteverzoeken namen na de ‘lockdown’ af met 25% voor bedrijven actief in deze subsector.
Vanaf maart 2020 ervaren veel bouwbedrijven problemen rond de productie; de voornaamste reden is materiaal schaarste. In de gebouwensector blijven nieuwe orders achter. De bestedingsbereidheid van consumenten daalde snel na intreden van corona. 
In het tweede kwartaal van 2020 werden 8% meer vergunningen verleend dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een positieve ontwikkeling welke helaas niet direct van invloed is; de gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is 2 jaar. Aangezien de vergunningverlening juist in 2019 achterbleef, zal de uitwerking hiervan zijn intrede gaan doen het komende jaar. 

De grond-, water-, en wegenbouw
De investeringen in infrastructuur laten een ander beeld zien in tijden van crisis dan de gebouwensectoren. Uitblijvende investeringen door marktpartijen worden veelal opgevangen door verhoogde investeringen vanuit overheden. 
Ook dit jaar is het beeld voor deze sector anders dan voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw. De werkvoorraad bleef aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 gelijk aan de maanden ervoor. 
Nieuwe offerteverzoeken in de infrasector zijn afgenomen met 20% in de eerste weken na de ‘lockdown’. Dit percentage ligt wat lager dan in de burgerlijke- en utiliteitsbouw doordat er minder afhankelijkheid is van de consument. 

Vooruitblik 
Gebaseerd op signalen en cijfers uit de markt wordt de komende tijd een flinke daling verwacht in de bouwsector. Een daling die kan oplopen tot  7% in 2020. Voor 2021 wordt nog een stevigere daling verwacht van 9,5%. Pas tussen 2022-2024 wordt weer een groei verwacht van 8,5%. 


De terugname van investeringen in de nieuwbouw van woning- en utiliteitsgebouwen is naast corona, voor de helft toe te wijzen aan de aanbodrestricties (verminderde vergunningsverlening, stikstof en PFAS). De vooruitzichten waren al voor de coronacrisis niet zo gunstig. De coronacrisis speelt een grotere rol in de renovatie en verbouwproductie, omdat dergelijke investeringen vaak eenvoudiger doorgeschoven kunnen worden. De krimp in de utiliteitssector is fors vanwege de sterke samenhang met de economische ontwikkelingen in Nederland. Wel is de verwachting dat dit in 2021 al wat bijtrekt, wanneer uitgestelde activiteiten in het bedrijfsleven wat worden ingelopen. 
Ook de infrasector kende al een lastig vooruitzicht met name door stikstof en PFAS. De gevolgen van de coronacrisis komen hier bovenop. Met name uitblijvende opdrachten van belangrijke opdrachtgevers uit de markt (havens, luchthavens en energiebedrijven) zijn hiervan de oorzaak. 

Herstel
Crisis in de bouw is vaak diep en herstel zet laat in. Toch is het herstel omgekeerd vaak meerjarig en zeer krachtig. De verwachting is dat het herstel in 2022 op gang komt en vervolgens een zeer krachtige dynamiek krijgt. Dubbele groeicijfers zijn dan zeker reëel en dit zal ten goede komen aan het volume van de verhuur van kranen.

Toch investeren
Ondanks een teruglopende markt zijn investeringen vaak noodzakelijk om zowel aan de huidige als toekomstige vereisten van de kraanverhuurmarkt te kunnen voldoen. Investeren en toch liquiditeit behouden is hierbij essentieel. Lease kan hierin een uitstekende oplossing bieden. DLL biedt u de mogelijkheid om te investeren en betalingen te spreiden. Met jarenlange ervaring in de kranensector biedt DLL Fleet Solutions u kennis van de machines en de markt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Informeer bij Heddi Khatib – Accountmanager Fleet Solutions. 

 

 

DLL | ContactHeddiKhatib200x200

Heddi Khatib

Account Manager CT&I, Nederland

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.