Jordbruk

Hjelper våre kunder med å forsyne verden med mat

Skaper merverdi

Vi tilbyr finansieringsløsninger til produsenter og leverandører av landbruksutstyr. Vi tilbyr også lagerfinansiering og finansiering av demo-utstyr for at produsenter og forhandlere skal få et effektivt distribusjonsnettverk.

Fakta om jordbruks industrien

  • 50 000 traktorer
    Vi har finansiert mer enn 50 000 traktorer over hele verden. Det betyr flere pløyde åkre og flere sådde frø.
  • Landsbygd befolkningen blir stadig mindre
    Derfor støtter vi finansieringen av landbruksutstyret som jordbrukere trenger for å øke effektiviteten. Vi finansierer både avanserte løsninger for landbruksutstyr og enklere verktøy.
  • Vi finansierer utstyr for tusenvis av forhandlere
    Vi støtter salg av utstyr ved å tilby fleksible finansieringsløsninger via forhandlere

God innsikt i din virksomhet

enOverviewGreenhouse300x200

Knappe naturressurser

Den voksende befolkningen fører til at dagens forbruksmønster blir umulig uten forbedret utnyttelse av ressurser og mer bærekraftige løsninger.

enOverviewPotatoHarvesting300x200

Befolkningsvekst

I 2050 kommer det til å være ni milliarder mennesker på jorden (to milliarder flere enn i dag), noe som betyr at næringsmiddelproduksjonen må økes i enda høyere tempo.

enOverviewForest300x200

Sesongbetaling

Vi forstår at virksomheten din er sesongavhengig og tilbyr derfor fleksible løsninger som passer ditt behov.

Våre løsninger

enOverviewAgriLandscape300x200

Salgsfinansiering

Vi tilbyr finansieringsløsninger til produsenter, forhandlere og distributører. Solid kunnskap om markedet og bransjen innebærer at vi kan tilby finansieringsalternativer som er tilpasset dine målsetninger, prosesser og distribusjonskanaler.

enOverviewManDrivingTractor300x200

Lagerfinansiering

Finansiering av lagerlokaler for produsenter. Du kan til og med legge til et floor planning-program for å sikre at utstyret er tilgjengelig, og for å holde produksjonskapasiteten på riktig nivå.

seOverviewAgricultureHarvester300x200

Detaljhandelsfinansiering

Skreddersydde program for å imøtekomme din kundes kontantstrøm, samt økonomiske løsninger som leder til økt salg.

enOverviewManWithTractor300x200

Asset management

Skaper merverdi gjennom hele levetiden til utstyret og bidrar til at samarbeidspartnere kan optimalisere salget.

enOverviewMenWithNotebook300x200

Forsikring

DLL tilbyr noen av de beste forsikringsløsningene, spesielt tilpasset det finansierte utstyret.

Life Cycle Asset Management

enLCAMTruck900x475

En forretningsmodell basert på kunnskapen om at sluttbrukere ønsker nytten av utstyret, fremfor å kjøpe eller eie det, og der produsenten håndterer utstyrets livssyklus fra produksjon til avhending.