Healthcare

Financing a better future.

Zapewnij sobie dostęp do zaawansowanych
technologii i sprzętu dla sektora opieki
zdrowotnej

Pomagamy dostawcom poprawić standard opieki nawet wtedy, gdy mają ograniczone zasoby i nie chcą sięgać do swych rezerw kapitałowych. Wykorzystajcie strategicznego partnera finansowego z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, oferującego innowacyjne rozwiązania dostosowane do systemów opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych centrów chirurgicznych (ASC), praktyk grup lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarii, okulistów, specjalistów od domowej opieki nad chorymi, specjalistów nauk przyrodniczych i dot. ochrony zdrowia.

Dostawcy w sektorze opieki
zdrowotnej

Zdrowotna opieka domowa

Dentyści

Lekarze weterynarii

Okuliści

“Większa konkurencja oznacza konieczność wykazania, że nasze rozwiązania zwiększają zarówno wartość technologiczną, jak i finansową, zwłaszcza teraz, gdy kierownictwo firmy odgrywa coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie. ”

Wynn Blieberg, Director of KARL STORZ CAPITAL

Korzyści z leasingu

 • 100% finansowania
 • Zapewnij sobie jedną, łatwą płatność za sprzęt, usługi, materiały eksploatacyjne i inne powiązane wydatki w celu pokrycia całkowitego kosztu ich posiadania.
 • Najnowsze technologie
 • Zapewnij najlepszą w swojej klasie opiekę zdrowotną dzięki stale unowocześnianym ścieżkom umożliwiającym łatwy dostęp do najnowszego sprzętu i technologii.
 • Skuteczna alokacja kapitału
 • Maksymalizuj dostępny kapitał; unikaj dużych początkowych nakładów pieniężnych i dokonuj stopniowych płatności wraz biegiem czasu.
 • Elastyczne formy płatności
 • Wybierz jedną z wielu opcji i harmonogramów, które obejmują również plany pakietowe oraz te oparte na użytkowaniu.
 • "Usprawniony proces"
 • Łatwo zapewnij sobie sprzęt i technologię, gdzie proces jest prosty, a dla większej wygody oferujemy też rozwiązania cyfrowe i mobilne.

Zarządzanie cyklem życia
jest kluczem Technogym do
przyszłości w zdrowiu i
dobrym samopoczuciu

Wykorzystaj finansowanie dostosowane do
Twojego rynku

Sektor opieki zdrowotnej stale się zmienia. Szybkość innowacji jest wysoka, a konkurencja jest intensywna. Ułatwiamy sprostanie tym wyzwaniom bez uszczerbku dla jakości opieki i budżetu.
 • Leasing operacyjny i kapitałowy
 • Powiązane rozwiązania dotyczące płatności (sprzęt, materiały eksploatacyjne, usługi i ubezpieczenie)
 • Elastyczne struktury płatności
 • Rozwiązania oparte na użytkowaniu (opłaty za użytkowanie)
 • Managed Equipment Services (MES) Systemy Zarządzania Produkcją
 • Finansowanie wyłącznie oprogramowania
 • Rozwiązania w zakresie zarządzania DSO
 • Finansowanie zapasów magazynowych i materiałów eksploatacyjnych
 • Finansowanie ze środków krajowych i gminnych (zwolnienie z podatku)

Wypracujmy razem długoterminową wizję
Twojej firmy.

Przeprowadźmy nową analizę, w jaki sposób wykorzystujemy, a nie posiadamy aktywa potrzebne do zapewnienia możliwie najlepszej opieki.