Food

Waardevolle ingrediënten leveren aan de food sector

Uw uitdagingen

Duurzame productie

De wereldbevolking groeit: de druk op de voedselketen neemt toe. Dat stelt hoge eisen aan de voedselbranche.

Veranderend klantgedrag

De wensen en behoeften van consumenten veranderen steeds sneller. En de eisen aan voedselkwaliteit en voedingswaarde worden steeds hoger.

Nieuwe mogelijkheden

Innovaties en e-commerce bieden ontelbare nieuwe mogelijkheden voor foodproducenten, groothandel en retail. En vereisen investeringen en voldoende werkkapitaal.

Food feiten

  • Meer capaciteit
    In 2050 moet de voedselproductiecapaciteit verdubbelen om de wereldbevolking te kunnen voeden.
  • Gezond ontbijt
    Onze klant vult jaarlijks 6,5 miljard liter jus d’orange af met machines die via DLL geleased worden. En levert een gezond ontbijt voor onze kinderen.
  • Voedselverspilling
    We investeren in toonaangevende organisaties die vooroplopen in het maken van duurzame verpakkingen. Zo helpen we afval verminderen.